Financiële problemen bij uw werknemer ook uw zorg.

Financiële problemen bij uw werknemer is een lastig onderwerp. Uit diverse onderzoeken blijkt dat een op de vijf mensen financiële zorgen heeft. De oorzaken hiervan kunnen divers zijn. Een echtscheiding, chronische ziekte, een verkeerd uitgavenpatroon of gewoon geen inzicht in inkomsten en uitgaven? De gevolgen zijn voorspelbaar. Geen post meer durven open, slapeloze nachten en concentratiegebrek op de werkvloer. Weer rust en overzicht creëren vraagt om een professionele aanpak. SVF Bergambacht ondersteunt uw medewerker hierbij.

De kans dat uw werknemer op eigen initiatief naar u toe komt is niet groot maar wat zijn de signalen voor u als werkgever?

  • Is er loonbeslag gelegd op het loon van mijn werknemer?
  • Vraagt mijn werknemer geregeld wanneer het loon gestort wordt?
  • Meldt mijn werknemer zich vaak ziek aan het einde van de maand?
  • Vraagt mijn werknemer om een lening of voorschot?
  • Leent mijn werknemer geld bij collega’s?

Wist u dat medewerkers met schulden een hoger ziekteverzuim hebben en gevoeliger zijn voor fraude en diefstal op het werk? Onderschat ook uw extra administratieve druk niet voor het afhandelen van loonbeslagen en het verstrekken van voorschotten.

Een investering in professionele hulp voor uw werknemers loont !

Vanuit uw zorgplicht als werkgever wilt u uw werknemer een oplossing bieden. Ook om te zorgen dat uw bedrijf, organisatie of instelling niet met schade wordt geconfronteerd. Door het inschakelen van onze organisatie biedt u werknemers uitzicht op een gezondere financiële situatie. Zo beperkt u de eventuele gevolgen.

Deze investering betaalt zich altijd terug.

Werknemers die weten dat er aan hun financiële problemen wordt gewerkt, ervaren meer rust en stabiliteit in hun leven

Het doel van onze begeleiding is het vinden van een structurele oplossing voor de schuldsituatie van uw werknemer. Zodat dit geen probleem (meer) vormt, privé en op het werk.