Verzekeraars, Woningbouwverenigingen, Energiemaatschappijen, Schuldhulpverleners en Budgetbeheerders zetten zich schrap voor 2021

Verzekeraars hebben het aantal betalingsachterstanden in coronatijd nog niet noemenswaardig zien stijgen, maar denken dat dat een kwestie van tijd is. Met een pakket aan maatregelen willen ze voorkomen dat mensen met financiële problemen onverzekerd raken en dieper in het schuldenmoeras wegzakken.

Een greep uit de schuldhulpplannen van verzekeraars: betalingsregelingen voor mensen met een premieachterstand, nauwer overleg met schuldhulpverleners, een speciale vangnetverzekering voor schuldenaren en het weer ‘normaal’ verzekeren van ex-wanbetalers.

De plannen lagen vorig jaar al op tafel, maar de coronacrisis heeft de noodzaak om ‘iets te doen’ nog eens versterkt, vertelt directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars. Het aantal royementen is wonderwel nauwelijks toegenomen maar de verzekeraars verwachten, als straks de coronasteun wordt afgebouwd of stopt, meer mensen met financiële problemen.

,,Waar we kunnen, willen we helpen dat te voorkomen”, zegt Weurding. De verzekeraars denken daarvoor de aangewezen partij te zijn omdat ze ‘kort op de bal zitten’. ,,Als iemand zijn autoverzekering of zijn inboedelverzekering niet meer betaalt, dan is dat vaak een signaal dat er iets meer speelt.” 

Onverzekerd 

Dat is wat de verzekeraars met hun initiatief hopen voor te zijn. Daarvoor hebben ze een zogenoemd protocol betalingsachterstanden opgesteld en een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de NVVK, de brancheorganisatie voor schuldhulp en financiële dienstverlening. Ruim 200 aangesloten verzekeraars hebben de maatregelen, die vanaf volgend jaar april van kracht worden, omarmd. ,,Iedereen is ervan doordrongen dat we daar waar mogelijk moeten voorkomen dat mensen straks onverzekerd raken.”

Iedereen is ervan doordron­gen dat we daar waar mogelijk moeten voorkomen dat mensen straks onverze­kerd raken

Richard Weurding, directeur Verbond van Verzekeraars

Een van de nieuwe regels is dat verzekeringsmaatschappijen bij een betalingsachterstand binnen een maand contact zoeken met de klant en hulp aanbieden. Dat kan zijn met gespreide betaling, een andere betalingstermijn, een andere incassodatum of bijvoorbeeld aanpassing van de dekking van de verzekering.

Die klanten worden dan ook actief doorverwezen naar een hulploket. Mochten mensen toch dieper in de ellende blijken te zitten, houden de verzekeraars nauw contact met schuldhulpverleners en proberen ze de verzekering zolang mogelijk te laten doorlopen. Hoelang schuldenaren dan precies respijt krijgen, kan per verzekeraar verschillen, zegt Weurding. ,,Dat is maatschappijbeleid maar het kan maanden zijn, afhankelijk van de situatie.”

Blauw 

Een ander, nieuw initiatief is een speciale vangnetverzekering voor klanten die in de schuldhulpverlening zitten. Zij kunnen straks via de Vereende - de verzekeraar voor onverzekerbaren - een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (avp) en een inboedelverzekering afsluiten tegen een verlaagde premie. Nu is het nog zo dat mensen met ernstige betalingsachterstanden zich blauw betalen aan die verzekeringen. 

Tot slot hebben de verzekeraars ook nog iets anders afgesproken: ex-wanbetalers die een schuldhulpverleningstraject succesvol hebben doorlopen worden in het vervolg ‘gewoon’ weer geaccepteerd. Dat is nu wel anders: nu kijken verzekeraars bij de acceptatie van nieuwe klanten of zij een verleden als wanbetaler hebben. Als dat het geval is, worden ze vaak geweigerd en zijn ze aangewezen op de duurdere verzekeringen bij de Vereende.

Daar gaat definitief een streep door, aldus Weurding van het Verbond. ,,Op enig moment verdienen deze mensen weer het vertrouwen van een schone lei. Daarnaast is het goed als we mensen die hun problematische schulden hebben weggewerkt, belonen.”

Grote stap

De branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening NVVK juicht het initiatief toe. Volgens beleidsadviseur Ellen Hennekens kunnen verzekeraars een belangrijke rol vervullen in het vroegtijdig signaleren van schulden en daarmee erger voorkomen. 

Het is fijn dat zij straks weer een normaal tarief gaan betalen voor hun auto- of reisverze­ke­ring

 Ellen Hennekens beleidsadviseur van NVVK

Vooral dat ex-wanbetalers dezelfde behandeling krijgen als mensen zonder verleden als wanbetaler, is een grote en belangrijke stap, zegt Hennekens. ,,Voor klanten van wie de verzekering ooit is opgezegd vanwege wanbetaling blijkt het vaak heel moeilijk om, als ze eenmaal weer financieel gezond zijn, weer een verzekering af te sluiten. Het is fijn dat zij straks weer een normaal tarief gaan betalen voor hun auto- of reisverzekering en dat hun verleden ze niet meer wordt nagedragen.”

Ook Mulder is blij met de schuldhulpplannen van de verzekeraars, ook al komen die voor hem te laat. De ervaringsdeskundige, die tegenwoordig zijn kennis en ervaring inzet voor kennisinstituut Movisie, is blij dat steeds meer organisaties schuldenaren te hulp schieten. Hij hoopt dat meer partijen dat voorbeeld volgen. ,,Het is belangrijk dat het stigma van eigen schuld dikke bult wordt losgelaten. Gelukkig groeit het besef dat iedereen door pech in de schulden kan belanden.”

De ervaringsdeskundige heeft nog wel een advies aan mensen die nu in financiële problemen zitten: durf te zeggen dat je een financieel probleem hebt en vraag om ondersteuning. ,,Er zijn loketten waar je terecht kan. Wacht daar niet te lang mee. Want hoe langer je wacht, hoe groter de ellende wordt.”

Bron: ad.nl