SVF Bergambacht is gewoon open en bezoekt u thuis of op ons kantoor!

De NVVK roept haar leden met klem op om loketten van schuldhulpverlening in deze lockdown open te houden. Vooral voor laaggeletterden en de zzp’ers voldoet digitale of telefonische toegang niet. “We mogen nu de stress voor mensen met schulden niet verder laten oplopen omdat de schuldhulpverlening niet bereikbaar is.”

“We hebben zelf ervaren dat we in maart en april bepaalde groepen niet konden bereiken toen de loketten dicht waren”, zegt NVVK-bestuurslid Dick van Maanen. Hij is directeur van schuldhulpverlener Stadsring51 in Amersfoort. “Onderzoek naar schuldhulpverlening in coronatijd laat ook zien dat je mensen mist door dichte loketten. Er zijn mensen die digitaal niet vaardig zijn en het lastig vinden om aan de telefoon hun hele problematiek te bespreken. Die moet je onder vier ogen te woord kunnen staan.”


Van Maanen merkte dat die groep pas weer in beeld kwam toen in mei de deuren weer openden en zijn dienst weer laagdrempelige inloopspreekuren hield. “We gaan ervan uit dat het om minimaal 20% van onze klantgroep gaat. Juist de zwakste groep missen we als we de loketten dichtdoen.”