Vindt u diaconale vraagstukken ook steeds complexer worden?

Misschien wekt deze zin enige verbazing bij u op. Toch is het een vraag die steeds actuele wordt in diaconale vergaderingen. Onze samenleving wordt door complexe financiële producten steeds ingewikkelder en diaconieën staan voor vraagstukken, waarbij niet altijd direct een passend antwoord gegeven kan worden. 

Onze organisatie kunt u hierbij helpen

In de afgelopen 15 jaar hebben wij veel hulp geboden bij diaconale vraagstukken. Dit kan in allerlei situaties zijn. U kunt hierbij denken aan:

 • Personen of gezinnen in uw gemeente die niet in staat zijn om hun eigen financiën te beheren en waar regelmatig een beroep gedaan wordt op de diaconie.
 • Gezinnen waar huwelijks- of echtscheidingsproblematiek aan de orde is.
 • (Onverwachte) werkeloosheid, langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid.
 • Gezinnen die te kampen hebben met ADHD of autisme en hierdoor financiële problemen krijgen.
 • Verslavingsproblematiek
 • Ex-ondernemers (ZZP-ers)
 • Personen of gezinnen die te kampen hebben met schulden of hoge aflossingsverplichtingen.

Deze opsomming is moeiteloos verder uit te breiden. Vaak wordt de diaconie hierbij betrokken. Niet altijd is het eenvoudig voor een diaconie te doorgronden wat de oorzaak van de financiële zorgen is en op welke wijze de beste hulp geboden kan worden.

In bovenstaande gevallen wordt veelal aan noodhulp gedaan. De in het meest in het oog springende facturen worden door de diaconie betaald, er wordt wat extra geld gegeven voor het levensonderhoud en er wordt gewacht op het volgende telefoontje. Misschien vraagt u zich wel eens af, kan dit nu niet beter en  gestructureerder? Het antwoord is dat dit inderdaad kan.

Wat kunnen wij voor u doen

Wij kunnen:

 • een complete inventarisatie maken van de financiële situatie van de persoon of het gezin die u ondersteunt.
 • u adviseren of diaconale steun noodzakelijk of wenselijk is.
 • Voor de betreffende persoon of het gezin als budgetcoach optreden. Voor langere termijn kunnen we de personen adviseren bij belangrijke financiële besluiten.
 • De persoon of gezin in budgetbeheer nemen, zodat men het betalen van de vaste laten aan ons uitbesteed en wij adviezen kunnen geven bij belangrijke financiële beslissingen.
 • Schuldhulptrajecten voor personen of gezinnen uitvoeren waarbij conform de regels van de NVVK professionele schuldhulptrajecten worden uitgevoerd.

Met andere woorden:

Er zijn verschillende mogelijkheden waarbij wij u terzijde kunnen staan bij diaconale vraagstukken.

Diaconale arbeid brengt altijd een spanningsveld met zich mee. Enerzijds wilt u als diaconie blijmoedig  geven, omdat het uw plicht is de minder bedeelde (ruimhartig) te ondersteunen, anderzijds wijst de praktijk vaak uit dat diaconaal geld niet altijd goed wordt besteed.

Wellicht zijn er in uw gemeente ook personen of gezinnen waar financiële problemen bekend zijn; misschien al jarenlang. Op uw verzoek kunnen wij deze gezinnen bezoeken en aan de diaconie een advies uitbrengen wat de beste manier van ondersteuning zou kunnen zijn. Ook is het mogelijk om uw diaconie vrijblijvend en kosteloos te bezoeken voor een kennismakingsgesprek.

Belangstelling?

Indien u belangstelling heeft voor een gesprek of u wilt ons een situatie voorleggen kunt u contact opnemen met ondergetekende; bereikbaar op telefoonnummer: 0182-351557 of per e-mail: bergambacht@svf.nl.