De gemeente Krimpenerwaard voert zeer succesvol schuldhulptrajecten uit

De gemeente Krimpenerwaard voert zeer succesvol schuldhulptrajecten uit waarbij slechts 2% recidiveert. De combinatie met budgetbeheer is een zeer succesvolle combinatie waarbij de mensen echt geholpen worden. Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek dat door Divosa dit jaar is uitgevoerd. 

De manier van aanpak en de goede contacten met budgetbeheerders in de regio zorgt er mede voor dat mensen nauwelijks terugvallen.

Elk jaar ronden duizenden mensen met succes een schuldhulpverleningstraject af. Jammer genoeg slaagt niet iedereen er in om blijvend uit de financiële problemen te raken; zij moeten uiteindelijk opnieuw een beroep doen op schuldhulpverlening. De recidivecijfers verschillen sterk per gemeente, blijkt uit de Divosa Benchmark Armoede & Schulden. Inwoners van de gemeente Krimpenerwaard die met schuldhulpverlening te maken krijgen, hebben het minste kans om terug te vallen in nieuwe problematische schulden: slechts 2 procent recidiveert. Beleidsmedewerker Nicoline van der Hoek en schuldenconsulent Carla Neefs leggen uit hoe ze dat aanpakken.

Investeren in het eindpunt 

Door een intensieve, persoonlijke aanpak, vanaf het eerste gesprek gaan mensen met problematische schulden gelijk aan de slag. Er kan veel. Budgetbeheer wordt bijvoorbeeld direct aangeboden. Nicoline: ‘Als we dan daadwerkelijk met de schuldregeling starten, dan weten we ook dat die succes kan hebben. Ik denk daarbij wel dat onze kracht ligt in het feit dat we niet alleen stevig investeren in een goede start, maar ook in het eindpunt. Ongeveer een half jaar voor de beëindiging van de schuldsanering, voeren we een nazorggesprek.’

‘Mensen hebben natuurlijk een beeld van hoe het zal zijn als ze het eindpunt eenmaal bereikt hebben’, zegt Carla. In het nazorgplan wordt dit expliciet gemaakt. ‘We vragen ze dan hoe hun leven eruit gaat zien en wat er daadwerkelijk voor ze gaat veranderen. Vervolgens kijken we of dat past bij een duurzaam schuldenvrij bestaan.’

Lees verder op: https://www.divosa.nl/nieuws/verhalen/we-laten-pas-los-als-het-echt-kan