SVF Bergambacht is gewoon open en bezoekt u thuis op ons kantoor!

18 december 2020

De NVVK roept haar leden met klem op om loketten van schuldhulpverlening in deze lockdown open te houden. Vooral voor laaggeletterden en de zzp’ers voldoet digitale of telefonische toegang niet. 

De nieuwe website vandaag online

11 december 2020

Met ingang van vandaag is onze nieuwe website online gegaan. De afgelopen 16 jaar hebben we onze relaties geïnformeerd via de algemene website van SVF (www.svf.nl).

Vereenvoudiging beslagvrije voet per 1 januari een feit

Dinsdag 08 december 2020

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Van ’t Wout aangekondigd dat de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet per 1 januari van kracht wordt. Na jaren van uitstel is het zover. 

Met ingang van het nieuwe jaar worden er als het goed is geen fouten meer gemaakt in het vaststellen van de hoogte van de beslagvrije voet. Volgens de staatssecretaris is de vereiste ict-structuur op orde. Lange tijd vormde die een bottleneck in de wetswijziging.

Of het allemaal goed gaat is ook voor het ministerie nog de vraag. “De eerste maanden van 2021 zullen worden gebruikt om de processen en systemen die worden gebruikt voor de geautomatiseerde berekening van de beslagvrije voet te optimaliseren. Gedurende deze periode houd ik intensief contact met alle betrokken organisaties om samen een vinger aan de pols te houden ten aanzien van de uitvoering van de wet”, aldus Van ’t Wout aan de Tweede Kamer.

Burgerportaal op tijd klaar

Ook het burgerportaal (bereikbaar via www.uwbeslagvrijevoet.nl) is op 1 januari beschikbaar. Via deze website heeft iedereen toegang tot een openbaar toegankelijke rekentool om de correcte beslagvrije voet te berekenen. De rekentool is ook bedoeld voor (schuld)hulpverleners, vrijwilligers, werkgevers en andere organisaties.